Rohkeasti kokemassa maailmaa – tulkkiopiskelijan kokemuksia Senegalista

“Onnekseni sujuva ranskankielen taito ei ollutkaan kynnyskysymys päästäkseni kahden viikon viestintäharjoitteluun Naatange Art La –hankkeessa”, toteaa viittomakielen tulkkiopiskelija Outi Varppee.

Outi kirjoittaa harjoittelumatkansa kokemuksista ja annista Senegalissa, Afrikan läntisimmässä valtiossa. Kirjoitus on osa Humakin “Opiskelijan silmin” -blogisarjaa.

Vaihto-opiskelu antaa mahdollisuuden ottaa kaiken irti opiskelusta

Matkani suuntautui Ulkoministeriön rahoittamaan ja Lasten ja nuorten säätiön organisoimaan kehitysyhteistyöhankkeeseen Dakariin, jossa pääkumppanijärjestönä toimii Synapse Center.

Humak toimii yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön toiminnassa monin tavoin, kuten tässä Taiteesta hyvinvointia -yrittäjyyskoulutuksessa. Humakilla on sopimus Lasten ja nuorten säätiön kanssa kahden opiskelijan lähettämisestä kahden viikon hanketyömatkalle Senegaliin joka vuosi.

Ensi vuonna on tarjolla hankematka vielä kahdelle opiskelijalle.

Mukaani matkalle lähti ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija Sointu Condé, jolla on niinikään rautainen asiantuntemus Länsi-Afrikan sosiokulttuurisesta tilanteesta.

Paikallisina kulttuuri- ja kielitulkkeina toimivat kaksi yliopisto-opiskelijaa, Vanessa  ja Tanor, jotka hallitsivat niin puhutun wolofin kielen, jota tarvittiin kommunikoidessa paikallisten kanssa, kuin ranskan ja englannin kielenkin, joita tarvittiin käännöstöissä.

Tulkkiopiskelija harjoittelussa Senegalissa.
Vasemmalla viestintätehotiimi täynnä intoa: Vanessa, Sointu ,Tanor ja minä. Keskellä KUVAKOM-sovellus ladattuna Synapse Centerin johtajan Ciré Kanen puhelimeen. Oikealla ovat Senegalin vammaisten kattojärjestön HandiEcon toiminnasta vastaavat E. T. Diémé ja Y. N. Koné. Kuvat: Outi Varppee.

KUVAKOM-sovellukseen tutustuttiin innokkaasti

“Suuntaudun tulkkausalan opiskelussani kuurosokeisiin asiakkaisiin sekä monimuotoiseen tulkkaukseen erilaisille asiakasryhmille”, kuvaa Outi opintojaan.

Kuvako-hanke, Humakin kehittämä kuvakommunikaatiomenetelmä sekä sen KUVAKOM-sovellus oli juuri lanseerattu ennen matkaa.

Sainkin kunnian viedä tietoutta monelle paikalliselle sidosryhmän toimijalle. Esittelin sovellusta Synapse Centerin henkilökunnalle, La Factory -musiikkialan koulutusohjelmassa, Africulturban-graafiseen koulutusohjelmassa ja HandiEco-vammaisjärjestössä, jossa toteutetaan vaatetus- ja muotisuunnittelukoulutusohjelmaa. Siellä sovellusta ladattiin innostuneina useaan puhelimeen ja sitä tutkittiin suurella mielenkiinnolla myös kuuron käyttäjän toimesta.

SenCirk-sirkuskoulussa koulutetaan sirkusalan ammattilaisia kanadalaisen esittävän taiteen yrityksen Cirque du Soleilin Cirque du Monde  -sosiaalisen sirkuksen menetelmien mukaan. Tällä hetkellä siellä ei koulutustilanteen vuoksi ollut tarvetta sovellukselle.

Tapasin myös Suomen evankelis-luterilaisen lähetysseuran FELMin kehitysyhteistyökoordinaattorin. Hänen toimialueena on koko Länsi-Afrikka ja niinpä KUVAKOM tulee nyt tutuksi myös diakoniatyön kautta.

Yhteisöpedagogi opiskelija Senegalissa harjoittelussa.
Vasemmalla Sointu seuraa La Factoryn jammailua. Oikealla esimerkkejä HandiEcon koulutuksessa suunnitelluista vaatteista ja sisustuselementeistä. Kuvat: Outi Varppee.

Kokemuksien pohjalta pääsi arvioimaan hankkeen toteutumista

Nämä erilliset kymmenen kuukauden mittaiset taide- ja yrittäjyyskoulutusohjelmat tähtäävät haasteellisissa elämäntilanteissa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten senegalilaisten integroitumiseen työelämään arvostettuina ja taitavina yrittäjinä. Kursseilla nuorille opetetaan myös kansalaiskasvatusta, ympäristötietoutta ja markkinointia.

Humakin opiskelijana ja harjoittelijana tehtäväni oli tutustua näihin neljään eri koulutusohjelmaan. Sain haastatella opiskelijoita ja jo valmistuneita nuoria. Arvioin kuulemani ja kokemani pohjalta hankkeen edistymistä ja toteutumista.

Soinnun kanssa olimme myös vastuussa dokumentaarisesta kuvamateriaalista ja viestinnästä. Materiaalia tullaan Suomessa käyttämään hankkeen tiedotuksessa.

Lue myös 24.10.2019 julkaistu uutinen Outin matkasta Senegaliin.