COVID-19 epidemia haastaa löytämään uusia tapoja kohtaamiseen järjestötyössä

Yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija Minna Kivilahti, MOVE (monimuotoinen verkkototeutus) opetusryhmästä haastatteli Humakin alumni Kimmo Hiltusta ja kirjoitti aiheesta opiskelijablogin. Teksti liittyy opintojaksoon Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen.

Haastattelin neljä vuotta sitten yhteisöpedagogiksi valmistunutta Humakin alumnia, Kimmo Hiltusta. Nyt Hiltunen suorittaa sosionomin tutkintoa työn ohella. Hän työskentelee ohjaajana päihdealan järjestössä, Tukikohta ry:n Helsingin toimipisteessä.

Tukikohta tarjoaa erilaisia palveluita: haittoja vähentävää toimintaa vielä päihteitä käyttäville, kuten kynnyksetön työtoiminta, palveluohjaus sekä Elämäntaito-ryhmä.

Tukikohdan Jälkipolku-palvelu pitää sisällään ryhmämuotoista kuntoutusta päihderiippuvaisille henkilöille. Myös omaisille on tarjolla ohjattua toimintaa.

Koronakevään aiheuttamista muutoksista

Tukikohta ry:n toiminta on kasvokkaista ja ihmisläheistä. Hiltunen kertoi järjestössä otetun vakavasti hallituksen linjaukset COVID-19 epidemian myötä.

Kasvokkaisten tapaamisten kieltäminen 13.3 aiheutti nopealla aikataululla suuria muutoksia arkeen ja toimintaan. Työntekijät kuitenkin löysivät yksissä tuumin nopeasti tapoja kohdata asiakkaansa sekä mahdollisuuden jatkaa toimintaa, verkossa.

Osa Jälkipolku-ryhmämuodosta tapahtuu tälläkin hetkellä kasvokkain. Etsivä jalkautuva työ, jota heillä on tehty aiemminkin, jatkuu pienehkössä mittakaavassa Helsingin alueella.

Kaikki muu toiminta, jota tässä tilanteessa pystytään toteuttamaan, on siirtynyt verkkoon. Henkilökunta työskentelee kukin omassa kodissaan.

Ryhmämuotoisen toiminnan toteutuksen tavoista poikkeusaikana

Kimmo Hiltunen kertoo toimivansa yhdessä kollegansa kanssa raittiuden alkumetreillä oleville ihmisille suunnatussa ryhmämuotoisessa toiminnassa ohjaajana. Ryhmässä mietitään keinoja pysyä raittiina ja annetaan mahdollisuuksia miettiä ja vahvistaa päihteetöntä identiteettiä.

Toinen Hiltusen sekä kollegansa vetämä ryhmä on Suunta-ryhmä, joka on kestoltaan kolme kuukautta. Ryhmässä mietitään pidemmän aikavälin suunnitelmia, kuten töihin paluuta.

Hiltunen kertoo ryhmiensä toiminnasta koronaepidemian aikana. Lähes jokainen ryhmän jäsen on tavoitettu. Ryhmäläiset ovat tulleet mukaan google Hangoutsin kautta tapahtuviin ohjattuihin tapaamisiin.

Ryhmässä on verkossa Hangoutsin välityksellä ohjattuja ryhmätapaamisia kahdesti viikossa, sekä vapaamuotoisempi ryhmätapaaminen, niin ikään kahdesti viikossa. Vapaamuotoisempia kohtaamisia kuten neuvontaa, voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa puhelimitse.

Muutoksen työkalujen löytyminen

Toki ison ja radikaalin muutoksen alla, mitä koronaepidemian aiheuttamat muutokset eittämättä ovat, on selvää etteivät ihmiset aivan heti olleet innoissaan ottamassa uusia työkaluja käyttöönsä. Kimmo Hiltunen mainitsee, että olisi toivottu toisenlaisia tapoja toteuttaa toimintaa. Pohdittiin esimerkiksi voisiko kuitenkin jatkaa kasvokkaista tapaamista.

Tilanteen läpikäymisessä meni aikaa jonkin verran. Hiltunen kertoo olevansa aika lailla varma, että ihmisten näkeminen, vaikkakin tietokoneen kuvaruudulla, mahdollistaa keskustelemisen itselle tärkeistä asioista ja ryhmässä kohtaamisen. Hiltunen kertookin vetämässään ryhmässä kehkeytyneen hyvän ryhmädynamiikan.

Kuva: Minna Kivilahti.

Katse tulevaisuuteen

Kaikkia toimintoja ei ole mahdollista toteuttaa nyt poikkeusoloissa, pohtii Hiltunen. Hän kertoo olevan tavoitteena toteuttaa toiminnoista se, mikä voidaan.

Lopuksi Hiltunen kertoi toiveesta, että vielä kevään aikana olisi mahdollista kokoontua yhteen kuten normitilanteessa. Kohtaamiset poikkeustilanteen aikana ovat olleet onnistuneita.

Teksti: Minna Kivilahti, Humanistinen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogi (AMK), MOVE -opiskelija.
Kuvat: Minna Kivilahti ja Pixabay