Leikitellen ammattilaiseksi

yhteisöpedagogi

Iloa, naurua, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Näistä asioista koostui Humanistisen Ammattikorkeakoulun Korpilahdella sijaitsevan kampuksen uusien yhteisöpedagogiopiskelijoiden ryhmäytymisleiri.

Ryhmäytystä ja yhteistoimintaa tarvitaan, esimerkiksi tutustumisleikkien muodossa, jotta ryhmä voi muodostua toimivaksi ja hyvinvoivaksi. Ryhmäyttämisellä pyritäänkin ryhmän keskinäisen luottamuksen ja turvallisuudentunteen lisäämiseen. (Jääskeläinen 2022.) Tähän myös leirisuunnittelussa ja toteutuksessa pyrittiin. Leirin tavoitteena olikin päästä tutustumaan paremmin toisiin opiskelutovereihin ja luomaan turvallinen opiskeluilmapiiri, jotta yhteiset opiskeluvuodet tulisivat olemaan mahdollisimman hedelmällistä aikaa.

 

Ryhmäytymistä evoluutioleikin muodossa

Jo ensimmäisenä koulupäivänä opiskelijat jaettiin pienryhmiin eli ”kotiryhmiin”. Näissä 6-7 hengen ryhmissä toteutimme leirin suunnitteluvaiheen, jossa jokaiselle ryhmälle jaettiin vastuualue. Eräässä ryhmässä oli ensiapuosaamista jo valmiiksi, joten heille oli luontevinta ottaa vastuu osallistujien turvallisuudesta. Toisessa ryhmässä oli valokuvauslaitteistoa ja -kokemusta, joten he ottivat mielellään kuvamateriaalin keräämisen harteilleen. Muihin vastuualueisiin kuului muun muassa ruoka, siivous ja ohjelmanumerot. Tällä tavalla saimme rajattua vastuuta todella kätevästi, eikä yhdellekään ryhmälle tullut liian suurta osaa hoidettavakseen.

Jokainen kotiryhmä onnistui tehtävissään varsin mallikkaasti ja kommunikaatio toimi hyvin sekä suunnitteluvaiheen että leirin ajan. Siihen yhdistettynä selkeä runko ja toimiva aikataulutus takasivat sen, että leiri eteni suunnitelman mukaisesti.

Itse leiri oli kestoltaan kaksi päivää. Ensimmäisen leiriaamun kehno sää korjautui iltaan mennessä komeaksi iltahämäräksi rantasaunalle Päijänteen kupeeseen, jossa saimme nauttia grilliruoasta, saunomisesta, lautapeleistä ja ennen kaikkea yhdessäolosta. Toisena päivänä hidastimme hiukan tahtia pidemmän leiripäivän jälkeen ja keskityimme eri ryhmien järjestämiin sisäaktiviteetteihin, leirin purkuun ja palautteen antoon.

 

 

“Jokaisessa koulussa pitäisi järjestää uuden ryhmän opintojen alussa samalla periaatteella leiri”

– Olin alkuun skeptinen leirin suhteen, mutta jälkikäteen ajateltuna aivan turhaan. Nyt ajattelen, että jokaisessa koulussa pitäisi järjestää uuden ryhmän opintojen alussa samalla periaatteella leiri, koska se edistää ryhmäytymistä, joka tukee oppimista opintojen edetessä. Lisäksi meillä oli aidosti hauskaa, kertoo johtoryhmässä työskennellyt opiskelija Jenna Puolakka.

Päällimmäisinä asioina leiristä jäi monelle mieleen luodut ihmissuhteet, luovuutta vaativat ryhmätoiminnat ja nauruhermoja koetteleva tilannehuumori. Tavoitteeseen siis päästiin ja ryhmäytymiskokemus oli enemmän kuin onnistunut.

 

 

 

 

Lähteet:

Jääskeläinen, Laura 2022. Ryhmä toimivaksi: helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen. PSkustannus. Humanistinen ammattikorkeakoulu – Hurma.

Jutun kirjoittivat Humak Jyväskylän ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijat yhdessä opettajiensa Satu Hotarin ja Rosa-Maria Tuiskun kanssa. Kameran takaa löytyi opiskelija Sami Piipari. Teksti: Ossi Ritola, Satu Hotari ja Rosa-Maria Tuisku. Kuvat: Sami Piipari

 

Last modified: 22.2.2023