Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen yhteisöpedagogiopinnoissa

Olen Outi Vola, yhteisöpedagogiopiskelija, joka on lähtenyt rohkeasti vaihtamaan alaa keski-iässä. Kerron tässä blogissa, kuinka olen hyödyntänyt muun muassa partiossa opittuja taitoja opinnoissani ja kuinka olen opetellut tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistani.

Kohti uutta

Olen aiemmalta koulutukseltani merkonomi ja kaksinkertainen artesaani. Sen lisäksi minulla on sisustusalan ja myynnin alan koulutusta. Olen toiminut yrittäjänä ja tällä hetkellä teen työtä käsilläni palkkatyöntekijänä ja opiskelen työn ohessa. Vaikka käsillä tekeminen onkin aina ollut suuri intohimoni, on sen aika nyt tullut päätökseensä työn kuluttavuuden takia. Mutta aika aikaansa kutakin, on aika siirtyä uusille urille.

Miksi lähdin opiskelemaan yhteisöpedagogiksi? Harrastan partiota ja sain partiokaveriltani vinkin, että minusta tulisi hyvä yhteisöpedagogi. Sitähän teen jo partiossa, tärkeää ja vaikuttavaa järjestö- ja nuorisotyötä. Siitä se ajatus sitten lähti kehittymään, tätä samaa voisi tehdä ihan palkallisestikin.

Nokialaisten leirilippukunnan telttoja Ilves-19 -piirileirillä.

Osaaminen ja sen todentaminen

Opintojen alussa tiesin, että Suomen Partiolaiset on tehnyt paljon työtä harrastustoiminnassa saadun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa. Niinpä tutustuin tähän aiheeseen ja selvitin mitä osaamistani voisin hyödyntää opinnoissani.

Esimerkiksi tietyistä partiokoulutuksista, kuten partiojohtajan peruskoulutus (PJPK) tai ryhmänohjaajakoulutus (ROK), saa opintopisteytetyn todistuksen. Lisäksi tiesin partion osaamismerkeistä ja näitä olinkin hankkinut joistakin partioprojekteista.

Partiokoulutuksissa partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis on koulutuksen järjestäjä, joten koulutukseen osallistuja voi saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä.

Itse hyödynsin partiokoulutuksia opinnoissani ahotoinnin ja ammatillisen harjoittelun yhteydessä. Olen suorittanut partiojohtajan peruskoulutuksen ja ohjelmajohtajakoulutuksen ja sain myös lippukunnan johtajalta todistuksen toiminnastani lippukunnassa, näiden yhdistelmällä sain ahotoitua kaikki vapaavalintaiset opinnot. Ammatillisen harjoittelun suoritin keväällä lippukunnassa yhdistettynä partiojohtajan jatkokoulutukseen. Koulutus on 25 opintopisteen arvoinen ja siihen liittyy vahvasti lippukunnassa tai muualla partiossa toteutettava kehitystehtävä. Näin ollen tein työryhmän kanssa lippukunnan viikkotoimintaa tukevan aktiviteettipankin ja sain samalla projektijohtamisen kokemusta.

Osaamismerkki on myös erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamista. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena on auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä.

Itse hyödynsin osaamismerkkiä ahotoidessani yhden ammatillisen harjoittelun. Toimin kesällä 2019 Hämeen partiopiirin piirileirillä leirilippukunnan seikkailijaikäkausivastaavana ja hain siitä pestistä Ryhmän johtaja leirillä – osaamismerkin ja sen avulla pystyin sanoittamaan osaamistani ja sain ahotoitua ammatillisen harjoittelun. Sain myös ahotoitua yrittäjyysopintoja toimittuani lähes kymmenen vuotta käsityöalan yrittäjänä. Yritystoiminta tuli tuolloin tutuksi, joten miksi en hyödyntäisi tuota kokemusta nyt opinnoissani.

Avajaistunnelmaa suuren yleisön kera Ilves-19 -piirileirillä.

Osaamisen sanoittaminen

Entä kuinka sanoittaa ja tuoda julki omaa osaamistaan? Se ei olekaan niin helppoa kuin luulisi. Ei riitä, että kerrot toimineesi partiossa jossain pestissä tai johtaneesi jotain projektia. Se ei kerro partion ulkopuoliselle mitään, että toimin ohjelmajohtajana lippukunnassa.

Osaaminen pitää siis sanoittaa. Itse kerron ohjelmajohtajan olevan vastuussa lippukunnan viikkotoiminnasta ja siitä, että ryhmät noudattavat virallista partio-ohjelmaa. Lisäksi vastaan siitä, että lippukunnassa on yhteisiä tapahtumia ja että lippukuntalaiset tietävät mitä tapahtumia piirillä tai Suomen Partiolaisilla on tarjolla ja kannustan niihin osallistumaan. Lisäksi tuen ryhmänjohtajia heidän pesteissään ja tarvittaessa autan heitä toiminnan suunnittelussa yhdessä ikäkausivastaavien kanssa.

Olen saanut partiossa jo lapsesta asti erilaisia taitoja, olen oppinut toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, järjestämään ja organisoimaan tapahtumia, johtanut lapsiryhmiä, tehnyt erilaisia projekteja ja toiminut lippukunnan hallituksen jäsenenä. Se osaaminen mikä tähän kaikkeen kiteytyy ei ole helppoa sanoittaa, ainakaan minulle.

Tähän on ollut apuna nimenomaan osaamismerkit, joissa on paloiteltu osaaminen ja hakulomakkeessa on hyvin annettu apukysymyksiä, joiden avulla osaaminen on ollut helpompi sanoittaa.

Lisäksi suoritin viime keväänä Humakissa Askeleita urapolulla – opintojakson, josta sain myös paljon apua osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Tehtävänä oli muun muassa laatia miellekartta omasta osaamisestaan ja mistä sitä on saanut sekä tehdä osaamisen tiivistelmä.

Minun osaamiseni tiivistelmä on seuraava: Yhteisöllisyyttä arvostava järjestöaktiivi, jonka vahvuuksia ovat organisointikyky, sinnikkyys, itsensä johtaminen ja rakkaus uuden oppimiseen. Yrittäjätaustalla, kädentaidoilla ja partiolaisuudella varusteltu luova tekijä ja vastuunkantaja, joka arvostaa reilua ja kannustavaa johtajuutta.

Tämän olen päätynyt laittamaan työhakemuksiini, joita on tullut tehtyä viime aikoina useita.

Ilves-19 piirileirin päättäjäistunnelmaa valojen siivittämänä.

Osaamisen tunnustaminen

Mielestäni Humak on etulinjassa osaamisen tunnustamisen suhteen, siihen kannustetaan positiivisesti. Itse yllätyin siitä, kuinka paljon sain opintopisteitä ahotoitua aiemmalla non-formaalilla osaamisellani, jopa 45 opintopistettä.

Myös se, että ammatillisen harjoittelun pystyi suorittamaan lippukunnassa, oli positiivinen yllätys. Sain keskittyä partioprojektiin ja -koulutukseen rauhassa ja niistä saatu hyöty opinnoissa kannusti ottamaan koulutuksesta kaiken irti.

Teksti: Outi Vola. Yhteisöpedagogi (AMK), MoVe, Humak

Kuvat: Outi Vola, Ilves-19 Hämeen Partiopiirin piirileiri Evolla 2019

Lähteet: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2021. Osaaminen. Viitattu 1.11.2021. https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/osaaminen/