Etäopiskelu tulkkikoulutuksessa

Olen Helmiina Huusko, ja opiskelen viittomakielen tulkiksi ensimmäistä vuotta Humakissa. Kirjoitan blogijulkaisun osana Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen –opintojaksoa.

Kielioppia Zoomissa

Nyt korona-aikaan, kun rajoitukset ovat taas kiristyneet ja tartunnat ovat lähteneet nousuun, Humakissa suurin osa opetuksesta tulkeilla on ollut etäopiskelua. Onneksi olemme päässeet myös käymään kampuksella muutamia kertoja syksyn aikana. Kuitenkin enemmistö ajastamme on vietetty kotona istumiseen ja oppitunneille Zoomin välityksellä osallistumiseen.

Tulkkikoulutuksessa etäopiskelu luo omat haasteensa. Me opiskelemme suurimmalle osalle aivan uutta kieltä, joka täytyisi osata sujuvasti muutaman vuoden päästä. Lisäksi opettelemme kieliopin kanssa samaan aikaan satoja viittomia, jotka vain täytyy muistaa ulkoa.

Tällä hetkellä keräämme yhdelle viittomakielen opintojaksolle viittomakielistä sisältöä yhteensä 40 tunnin verran. Tunteja voi kerätä esimerkiksi käymällä kuurojen yhdistyksellä tai erilaisissa viittomakielisissä tapahtumissa. Netistäkin löytyy paljon viittomakielistä sisältöä, jota sisällyttää osaksi keruutamme.

Kuva Zoomista tietokoneen näytöllä, jossa käydään läpi numeroituja viittomakielen kieltomuotoja.
Viittomakielen tunnilla opeteltiin kieltomuotoja.

Katsekontakti on tärkeää viittoessa

Viittomakielen opiskelut etänä keräävät varmasti paljon erilaisia mielipiteitä. Jotkut pitävät enemmän siitä, että olemme viittomakielen tunnit etänä, ja toiset taas pitävät enemmän lähiopetuksesta. Ainakin aikaisina aamuina, jolloin tunnit alkavat 8.30, on helpompi nukkua melkein tunnin alkamiseen asti ja osallistua etätunnille sängyn pohjalta.

Viittomakielen tunneilla katsekontaktin pitäminen on tärkein asia. Etäopiskelussa se onkin vähän haastavampaa, koska vaikka katsoisi suoraan web-kameraan, muut osanottajat voivat silti olla vähän hämillään siitä, ketä nyt katsotaan oikeasti.

Yhteisön tuki voimavarana etäilyssä

Kuvassa tietokone on laitettu mustan rahin päälle. Läppärin kulmasta johtaa virtajohto pitkälle tilan puurakenteiden luona olevaan pistorasiaan.
Tulkin koulutehtäviä voi tehdä missä tahansa.

Itsenäistä opiskelua tulkeilla on mielestäni paljon tällä hetkellä. Käymme esimerkiksi tällä hetkellä Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen – nimistä kurssia, jossa on ollut 3 webinaaria koko opintojakson aikana, ja loppuaika onkin sitten ollut itsenäistä tekemistä. Tällä opintojaksolla olen ainakin itse harjoitellut paljon itseohjautuvuutta, ja se on tuottanut myös tulosta. Ainakin vielä toistaiseksi deadlineista ei ole poikettu, vaan olen saanut kaikki tehtävät palautettua määräaikoihin mennessä.

Opiskelutovereiden tuki opiskelussa on tärkeää, ja apua pitää muistaa pyytää. Täytyy muistaa myös pitää opiskeluissa sopivan verran taukoja ja antaa armoa itselleen. Kaikkea ei opi saman tien, ja asioita täytyy harjoitella useampaan kertaan, että ne jäävät parhaiten muistiin.

Teksti: Helmiina Huusko

Kuvat: Helmiina Huusko